Svenska läkaresällskapet

SFMIs styrelse har i vissa frågor deklarerat en uppfattning. Det gäller inte minst olika frågor där vi fått en möjlighet att avge ett svar på en remiss, vilket ofta sker via Svenska Läkaresällskapet.


Synpunkter på nationella projekt

En gemensam informationsstruktur – hur kan visionen realiseras?

SFMI:s styrelses synpunkter och önskan om ett möte för förutsättningslösa diskussioner om hur ett fortsatt arbete bör utformas, framförda till Socialdepartementet, Socialstyrelsen och CeHiS 2012-04-10


Avgivna remisser


Remissvar SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

SFMI har medverkat i detta remissvar som lämnats av Svenska Läkaresällskapet (SLS) till Socialdepartementet 2015-10-26.


Remissvar på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården, dnr 4.1-39055/2013

Detta remissvar har skrivits av SFMI-medlemmen Gunnar Klein, Örebro universitet, och har lämnats som Svenska läkaresällskapets svar 2015-09-23.


Förslag till termer och begrepp om diagnoser mm från Socialstyrelsen.

SFMI:s synpunkter

 2011-06-16 


Förslag till Europastandard för Kvalitetsledning i Hälso- och sjukvården, prEN 15224

SFMIs synpunkter och förslag 2011-04-29. Innehåller bl.a. nytt förslag till nio egenskaper för God Vård


E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation, SOU 2010:104 Svarsdatum: 2011-04-26

SFMIs svar till Näringsdepartmentet 2011-04-26

 


Socialstyrelsens förslag till Begrepp och termer inom nutrionsområdet med SFMIs svar

 


Socialstyrelsens förslag till Begrepp och termer inom Palliativ vård med SFMIs svar


Socialstyrelsens förslag till nya Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete

SFMIs remissvar


Översynen av nationella kvalitetsregister - Guldgruvan

SFMIs remissvar


 

 

Nyheter

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.