Svenska läkaresällskapet

SFMIs styrelse hälsar alla medlemmar varmt välkomna till vårt årsmöte.

KALLELSE till årsmöte för verksamhetsåret 2018 för SFMI

Tid: Tisdagen den 21 maj kl 17.00-18.00

Plats: Sal A1, Svenska Mässan, Göteborg

Här hittar ni agenda och alla årsmötesdokument