Svenska läkaresällskapet

SFMI:s styrelse välkomnar alla medlemmar till nordiskt-brittiskt möte om samverkan inom informatik. I november 2018 deltog styrelsen och ett antal medlemmar i ett norsk-svensk-brittiskt möte i Oslo i samband med den norska EHiN-mässan. Vi beslutade då att försöka fortsätta träffas och också försöka vidga kretsen till samtliga nordiska länder utöver Storbritannien.

Det är nu klart att vi kommer att hålla det planerade mötet dagen innan Vitalis-mässan i Göteborg öppnar, måndagen 20 maj. Det blir ett spännande heldagsevenemang som avslutas med en häftig middagsupplevelse på Universeum ett par hundra meter från Svenska Mässan där själva mötet äger rum. Styrelsen erbjuder medlemmarna i föreningen att delta till ett synnerligen subventionerat pris om 100 kr per person (ca 1900 Kr subvention). Platserna fördelas enligt principen "Först till kvarn" och anmälan måste vara inne senaste 2019-05-06, här hittar du mer information och länk till anmälan!