Svenska läkaresällskapet

Den årliga nationella termkonferensen anordnas i år i Göteborg av SFMI och Västra Götalandsregionen.

Lokal: Läppstiftet konferens, Lilla Bommen.

Stefan Schulz, professor i medicinsk informatik vid universitetet i Graz,
inleder med ett föredrag om strukturerad terminologi och klassifikationer.

Övriga medverkande kommer från Centrum för Hälsoinformatik vid Karolinska Institutet, Högskolan i Skövde, Linköpings universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapets språkkommitté, Sveriges kommuner och landsting och Terminologicentrum TNC.

Sessionerna kommer att behandla:
• Klassifikationer och deras terminologi
• Snomed CT
• Patientens tillgång till journalen
• Tillämpningen av terminologisk metod i medicinsk språkvård
• Datorstyrd språkhantering i medicinsk dokumentation

Postrar är välkomna och anmäls på termkonferensens hemsida.
Pris för hela konferensen: 3400 kronor.
Se hemsidan www.termkonferens.se för hela programmet, alla prisuppgifter och anmälan!
Varmt välkomna!