Svenska läkaresällskapet

Nätverket för Utvärdering

Det ställs stora förväntningar på informations- och kommunikationsteknologi  att bidra till att förbättra och effektivisera vården men det är fortfarande svårt att bedöma om önskvärda effekter uppnås, vad som är nyttan för organisationen och vilka effekter IT ger när det gäller vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Vi behöver mer kunskap kring både befintliga utvärderingsmetoder samt deras praktiska tillämpning inom vården!

Inom SFMIs ”moderorganisationer” EFMI och IMIA finns det sedan länge arbetsgrupper som arbetar med utvärderingsfrågor. SFMI har bildat en spegelgrupp till dessa arbetsgrupper och samlade ca. 20 intresserade medlemmar till en workshop i december 2011 som startskott för arbetsgruppen.

Målet med arbetsgruppen är sprida kunskap om utvärderingsmetoder, visa vilka verktyg som finns och informera om praktiska tillämpningar men även att interagera med likande grupper i Skandinavien, Europa och internationellt för att följa upp områdets utveckling, sprida svensk kunskap inom området och återkoppla kunskap från internationella möten till SFMIs medlemmar.

SFMI stöder arbetsgruppen i organisationen av arbetsgruppsträffar och/eller workshops, med att tillhandahålla webbutrymme samt hjälper till med informationsspridning och publicering av kunskapsöversikter.

Är du SFMI medlem och intresserad att medverka i arbetsgruppen?

Kontakta gärna arbetsgruppens ledare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Linköpings universitet och Jönköping International Business School

 

Material Workshop December 2011

Sabine Kochs inledning till workshopen

Viviann Vimarlund workshop December 2011

Program

Resultat från gruppdiskussionerna

Nyttorealisering Anna Pegelow, e-delegationen

 

Nyheter

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.