Svenska läkaresällskapet

Silas Olsson, HealthAccess, deltog i höstas på EU eHealth high-level conference och vi är väldigt glada att han gärna delar med sig av sina anteckningar från konferensen! Mycket intressanta reflektioner, t ex kring ”Tallinn Declaration” ‐ ”Digital Health  Society” (DHS).

Denna ”Declaration” presenterades på konferensen och den fokuserar på följande:

  • Holistic approach with a multi‐stakeholders initiative 
  • Participative open movement 
  • Centred on Citizen 
  • Actions‐oriented with "Doing rather than talking” 
  • Targeting the large scale deployment of Digital health 
  • Pragmatic approach and snowball effect: motivated players and early adopters start to move forward together and attract new participants to the movement 

Har du deltagit i någon intressant konferens och vill dela med dig av dina reflektioner, eller har du någon annan rapport som du tror att SFMIs medlemmar kan vara intresserade av? Tveka i så fall inte att höra av dig så delar vi den gärna här på hemsidan!