Svenska läkaresällskapet

EFMI vår europeiska förening

 European Federation of Medical Informatics - är en federation för att utveckla och sprida kunskap om medicinsk informatik genom samarbete mellan dess nationella medlemsföreningar i Europa. SFMI är en av medlemmarna som var med och grundade EFMI.

EFMI arbetar med:

a) Att stimulera forskning och vetenskapliga diskussioner genom anordnande av konferenser med tillhörande vetenskapliga publikationer av följande typer:

  • Medical Informatics Europe - MIE. En stor generell konferens inom medicinsk informatik vilken hålls årligen när det inte är en internationell IMIA konferens (Medinfo) i Europa.
  • Special Topic konferenser där man varje år väljer ett speciellt tema.
  • Workshops anordnade av någon av de många arbetsgrupper som EFMI har.

Som SFMI medlem är du välkommen att delta i arbetsgrupperna och alla konferenser till reducerat pris.

b) Att stimulera utbildning i medicinsk informatik för både specialister "medicinska informatiker" och alla personer som primärt arbetar med hälsa, vård och medicinsk forskning.

c) Att stimulera europeiskt samarbete mellan medicinska informatiker och politiska och andra strukturer ansvariga för utvecklingen av e-hälsotjänster, regionalt, nationellt eller på en pan-Europeisk nivå, inte minst via den Europeiska Kommissionen.

d) Att stimulera samarbete mellan medicinska informatiker och leverantörer av ehälsosystem.

e) Att stimulera internationellt samarbere genom att fungera som ett europeiskt Råd inom IMIA - the International Medical Informatics Association (IMIA).

 

Evidence Based Health Informatics

At Medinfo 2013, the EFMI and IMIA working groups on health IT evaluation had a successful joint workshop entitled "Evaluation and Evidence: Applying guidelines for health IT evaluation in developed and developing countries". You can find all slides of this workshop at http://iig.umit.at/efmi/medinfo2013/MedinfoWS2013.pdf. If you are interested in the STARE-HI and GEP-HI guidelines mentioned at the workshop, please look at our website.

Nyheter

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.